Formålet med at grave jord væk omkring stuehuset er, at få soklen synliggjort i sin fulde højde. Huset hæves derved. Afsluttes så med pigstensbelægning 0,75 cm ud fra huset. Det tager sin tid og en masse marksten. Resultatet... tja, bedøm selv.

Arbejdet udføres

Tilpasning omkring afløb.

Det skrider fremad...