Så har alle fårene læmmet - det første lam kom d. 10. april og det sidste d. 22. april.
Det er blevet til ialt 24 lam, - 3 enebørn, - 9 hold tvillinger og et enkelt hold trillinger.
Alt er gået så godt i år - ingen dødfødte og ingen flaskelam - så er det en svir at være fåreavler ,0)